Nagrody Dyrektora Szkoły

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przyznał nagrody Dyrektora Szkoły następującym nauczycielom:

p. Katarzynie Buczyńskiej

p. Monice Krajewskiej

p. Monice Kucharczyk

p. Annie Rozumek

p. Ewie Rzuczkowskiej

p. Robertowi Błażyńskiemu

p. Dominikowi Szulińskiemu

p. Arturowi Obuchowskiemu

Co więcej, p. Magdalena Tyl otrzymała nagrodę pracownika administracji i obsługi a p. Ewa Majewska Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.