Wręczenie odznaczeń i nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 22 października w Olszewie Borkach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Naszą szkołę reprezentowały p. Wicedyrektor Małgorzata Grzeszczuk i p. Pedagog Ewelina Majewska.
Uroczystość prowadziła p. Anna Wiktorska starszy wizytator Delegatury w Ostrołęce. Wydarzenie uświetniło zaprezentowanie  nagrania programu artystycznego w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Olszewie Borkach. Uroczystego uhonorowania odznaczeniami, medalami i nagrodami dokonali Wicewojewoda Mazowiecki – Sylwester Dąbrowski i II Mazowiecki Wicekurator Oświaty – Krzysztof Wiśniewski. Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni m. in. Dyrektor Delegatury w Ostrołęce – Michał Giers i p. Ewelina Majewska – Pedagog z Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Naszej p. Pedagog odznaczenie zostało przyznane za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz młodzieży naszej szkoły. 
Grono Pedagogiczne serdecznie gratuluje p. Pedagog i dziękuje za zasługi dla oświaty i wychowania.
Pełna relacja z tego doniosłego wydarzenia zostanie zamieszczona na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.