Konferencja poświęcona realizacji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla gmin Powiatu Ostrowskiego i Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

W dniu 16 listopada 2021 r. w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja poświęcona realizacji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla gmin Powiatu Ostrowskiego i Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Konferencję zorganizował Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Zbigniew Chrupek. Na spotkaniu byli obecni:

1.      Pan Zbigniew Chrupek – Starosta Ostrowski

2.      Pan Józef Rostkowski – Wicestarosta Ostrowski

3.      Pani Jolanta Ugniewska – Sekretarz Powiatu Ostrowskiego

4.      Pani Małgorzata Konrad – Skarbnik Powiatu Ostrowskiego

5.      Pani Urszula Waniewska – Kierownik Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych

6.      Pani Adriana Rukat – Inspektor ds. strategii, funduszy zewnętrznych i ochrony zdrowia w Biurze Strategii i Promocji, Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu

7.      Pani Marzena Siwek – Inspektor ds. promocji  w Biurze Strategii i Promocji, Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu

Gminy Powiatu Ostrowskiego były reprezentowane przez wójtów, skarbników, kierowników wydziałów i biur oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych liniowo za realizację projektów.

Prelegentem był Pan Wiktor Wawreszuk – Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

W zgodnej opinii uczestników konferencję cechował wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny.

autor tekstu: Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

autor zdjęć: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej