Projekt ogólnopolskiej kampanii społecznej „Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”

Z przyjemnością włączyliśmy się w projekt ogólnopolskiej kampanii społecznej „Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”, której organizatorem jest Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie, jak również rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

Tekst: Justyna Sewastjanowicz