Spotkanie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

28 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Ostrowi Mazowieckiej z uczniami z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień (24 – 30 kwietnia). Spotkanie poprowadziły panie Katarzyna Wilczewska i Małgorzata Dąbrowska, które przekazały młodzieży informacje na temat szczepień, ich skuteczności i efektywności oraz bezpieczeństwa. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodym ludziom, że szczepienia są najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą zapobiegania chorobom
zakaźnym.