159 rocznica bitwy pod Nagoszewem

3 czerwca 2022 uczczono 159. rocznicę bitwy pod Nagoszewem. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także przedstawiciele służb mundurowych i społeczność szkolna. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie pocztu sztandarowego pod opieką p. Urszuli Zadrogi i p. Katarzyny Brzostek.

Wzięliśmy udział w mszy polowej, która odbyła się przy Pomniku Powstańców 1863 roku. Po wystąpieniach zaproszonych gości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Tekst: U. Zadroga