Odwiedziny ważnych gości

23 czerwca 2022 roku naszą szkołę odwiedziła Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego  oraz Pan Tomasz Majewski – Dyrektor Działu Szkoleń i Promocji Terytorialnej. W spotkaniu z kadrą kierowniczą szkoły wzięli udział również: Pan Józef Rostkowski – Wicestarosta Ostrowski, Pani Ewa Suchcicka – Sekretarz Powiatu, Pani Urszula Waniewska – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu a jednocześnie Przewodnicząca Rady Rodziców w naszej szkole. W omawianych tematach związanych z perspektywą rozwoju szkoły znalazły się między innymi: dotychczasowe wykorzystanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, modernizacja sali gimnastycznej, udział szkoły w innowacyjnych projektach Urzędu Marszałkowskiego związanych z modernizacją klasopracowni zawodowych oraz przygotowania do uroczystych obchodów 160 rocznicy (2023r.) wybuchu Powstania Styczniowego 1863r.