Narodowe Czytanie 2022

3 września w ogrodzie Biblioteki Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się Narodowe Czytanie.  Z inicjatywy Pary Prezydenckiej RP tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. W tym jakże ważnym wydarzeniu kulturalnym nie mogło nas również zabraknąć. Magdalena Obuchowska, Maja Hieronimek i Katarzyna Radecka przeczytały fragment ballady „ Lilie”, a Klaudia Duda przepięknie zaśpiewała „ Tańczące Eurydyki” Anny German. Młodzieży towarzyszyła Pani Wicedyrektor Małgorzata Grzeszczuk oraz Panie polonistki Anna Błażyńska i Monika Kucharczyk. Na zakończenie wspólnego czytania Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wręczył wszystkim czytającym egzemplarz „Ballad i romansów” opatrzonymi okolicznościową pieczęcią oraz dedykacją.

Tekst: M.Kucharczyk