Odbiór inwestycji „Rozbiórka i budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”.

23 września odbył się odbiór inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”. W ramach zadania, które wykonała firma pana Marka Kaczmarczyka „BUD-MAL”, została wykonana rozbiórka i budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół naszej szkoły. Nowoczesne ogrodzenie zapewnia nie tylko bezpieczeństwo młodzieży i ochronę mienia szkolnego, ale jest także piękną wizytówką Ekonomika.

Tekst: https://powiatostrowmaz.pl/