III Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego

30 września nauczyciele z naszej szkoły : pani pedagog Ewelina Majewska, pan Krzysztof Wiśniewski z panem dyrektorem Bogusławem Konradem i panią wicedyrektor Małgorzatą Grzeszczuk uczestniczyli w III Międzynarodowym Forum Nowatorstwa Pedagogicznego. Podczas spotkania mieli możliwość wysłuchania trzech wykładów oraz wzięli udział w panelach dyskusyjnych z zakresu nowatorstwa pedagogicznego. Ponadto zostali zapoznani z działaniami dydaktycznymi i wychowawczymi w zaprzyjaźnionych ze szkołą krajach: Litwy, Białorusi, Węgier i Wielkiej Brytanii.