Staż zagraniczny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczą w  projekcie pt „Umiejętności zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w europejskim wymiarze” realizowanym w ramach programu Erasmus+. W ramach  projektu uczniowie w miesiącu maju 2022r. wyjadą na praktyki zagraniczne do Rimini  we Włoszech. W mobilności będą uczestniczyć uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk i technik spedytor.

Termin realizacji mobilności: 09.05.2022r. – 20.05.2022r.

Staż zagraniczny 2019/2020

Już po raz kolejny uczniowie Technikum nr 2 im. Powstańców Styczniowych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej biorą udział w realizacji projektu „Praktyki zawodowe szansą na europejskim rynku pracy” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Udział uczniów w tym przedsięwzięciu stał się możliwy dzięki zaangażowaniu szkoły w działania w zakresie podniesienia efektywności kształcenia zawodowego. Projekt napisany przez nauczycieli naszej szkoły został oceniony pozytywnie, co zapewniło naszym uczniom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych w Niemczech. Partner zagraniczny zapewnia uczestnikom pełne wyżywienie, zakwaterowanie, realizację programu praktyk na zajęciach prowadzonych w języku niemieckim, a ponadto wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Zaplanowanych jest również wiele wycieczek do firm, zakładów produkcyjnych oraz wyjazdów umożliwiających obcowanie z kulturą niemiecką.

Uczniowie klas trzecich Technikum nr 2 kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk oraz technik spedytor, będą uczestniczyć w praktykach zawodowych realizowanych w miejscowości Chemnitz. Termin realizacji tychże praktyk to odpowiednio:

Technik ekonomista: 25.11.2019-13.12.2019r
Technik informatyk: 24.02.2020 -20.03.2020r
Technik spedytor: 04.05.2020-29.05.2020r.

Rekrutacja uczniów na praktyki odbywa się zgodnie z zasadami Regulaminu rekrutacji dostępnego na stronie Ekonomika. Taka formuła realizacji praktyk zawodowych stanowi jednocześnie formę nagrody dla uczestników, gdyż jednymi z istotnych kryteriów rekrutacji były wyniki edukacyjne oraz frekwencja uczniów. Uczniowie, którzy zostali bądź zostaną wkrótce zakwalifikowani do udziału w praktykach odbywanych za granicą, musieli w ubiegłym roku szkolnym wykazać się bardzo solidną wiedzą oraz wysoką frekwencją.

Staż zagraniczny 2016/2017