75-lecie szkoły, VI Zjazd Absolwentów i Wychowanków.

„Stęskniła się szkoła za Wami,
Wszystkimi swoimi ławkami…”

L. J. Kern

Bieżący rok szkolny jest dla Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej niezwykle ważny, to właśnie na ten czas przypadł jubileusz 75-lecia Szkoły - brylantowe gody.
W związku z tym magicznym świętem w dniu 13 czerwca odbyły się uroczyści jubileuszowe. Mieliśmy zaszczyt organizować obchody 75-lecia Szkoły oraz VI Zjazd Absolwentów i Wychowanków. Honorowy patronat nad uroczystością objął Pan Zbigniew Kamiński - Starosta Ostrowski.

            Społeczność „Ekonomika” przygotowywała się do tej wyjątkowej chwili od wielu tygodni – uczniowie poszukiwali śladów przeszłości przeprowadzając wywiady z absolwentami „Ekonomika”, przygotowane zostały liczne ekspozycje, gazetki, wystawy, zaprezentowano kroniki szkolne, stare fotografie, każda klasa zaangażowała się w przygotowywanie dekoracji, … a wszystko po to, aby ułatwić gościom sentymentalną podróż w przeszłość.

Ten niezwykły dzień rozpoczął się przemarszem społeczności naszej szkoły, absolwentów i zaproszonych gości do kościoła p.w. WNMP, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta. Dostojeństwa i powagi dodawały pochodowi maszerujące na czele poczty sztandarowe. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz absolwenci wszystkich roczników i typów szkół. Nabożeństwo zostało odprawione przez księdza prałata dr. Jana Okułę. Podniosły nastrój podczas Eucharystii potęgował przepiękny śpiew chóru tworzonego przez nauczycieli i młodzież naszej szkoły.

Po Mszy złożyliśmy kwiaty pod Obeliskiem upamiętniającym 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego - w tak ważnym dniu nie mogliśmy zapomnieć o powstańcach.

Oficjalna część całej uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Ceremonia rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” głos zabrała Pani dyrektor Teresa Zienkiewicz, która serdecznie powitała zaproszonych gości, absolwentów, uczniów i pracowników szkoły. Swoją obecnością tego dnia zaszczycili nas m.in.: Teresa Pajka - wicedyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, Elżbieta Lanc - wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Kamiński  - Starosta Ostrowski, zarząd Powiatu: Urszula Wołosiewicz – wicestarosta, Krystyna Gumkowska,  Tadeusz Jabłonka, Marek Kamiński – członkowie Zarządu Powiatu, radni powiatowi, Jerzy Bauer - burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka, Bożena Kordek- wójt Gminy Małkinia Górna, Jacek Murawski - wójt Gminy Nur, Ireneusz Gumkowski – wójt Gminy Stary Lubotyń, Rafał Kowalczyk - wójt Gminy Wąsewo, ks. prałat dr Jan Okuła - dziekan Dekanatu Ostrowskiego  WNMP w Ostrowi Mazowieckiej, Maria Morawska - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej, Waldemar Pałys - przedstawiciel NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Ostrowi Mazowieckiej, kierownictwo Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz jednostek organizacyjnych powiatu ostrowskiego na czele z Panią Małgorzatą Konrad – Skarbnikiem Powiatu, kierownictwo powiatowych służb, inspekcji i straży Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, prezesi banków, dyrektorzy przedsiębiorstw, kierownictwo nadleśnictwa, właściciele firm współpracujących ze szkołą, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły, media: Tygodnik Ostrołęcki, telewizję Amazing, Kurier W, portale internetowe: www.ostrowmaz.24pl, www.ostrowmaz.com.

Pani dyrektor, przypominając nam jak ważnym miejscem na mapie naszego życia jest „Ekonomik”, nie kryła wzruszenia, mówiła: „Z prawdziwym wzruszeniem staję przed Państwem. Mam bowiem świadomość niepowtarzalności chwili, w której zebrali się ludzie połączeni przez jedno miejsce na Ziemi – Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystość zgromadziła i połączyła kilka pokoleń (…).

Mam nadzieję, że ten doniosły dzień pozwoli dorosłym przenieść się choć na chwilę w świat wspomnień, które jak „Światła i barwy – podświetlają i retuszują nasze życie”. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych przemawia dzisiaj językiem magii, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością.

„Ekonomik” nigdy nie był jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce (…).

Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby młodzieży. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.

(…) najważniejsze w historii szkoły – Naszej Jubilatki - było zawsze to, że niezależnie od zmieniających się haseł, w gronie nauczycieli nigdy nie wygasał żar prawdziwych wartości i szczerej troski o wychowanków”.

Pięknym momentem spotkania były podziękowania dla osób, którym nasza szkoła tak wiele zawdzięcza. Pani dyrektor - w imieniu własnym oraz społeczności szkoły - złożyła podziękowania Zbigniewowi Kamińskiemu Staroście Ostrowskiemu oraz Zarządowi Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za wieloletnią pomoc w rozwoju naszej szkoły i zainteresowanie jej bieżącymi problemami. Podziękowania popłynęły również do Dariusza Rafalika -  przewodniczącego Rady Powiatu oraz do Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej za wieloletnią pomoc w rozwoju szkoły. Za tworzenie pięknej historii naszego „Ekonomika” podziękowania otrzymali: Izabela Malinowska - były dyrektor szkoły, Halina Sienkowska - wdowa po dyrektorze Witoldzie Sienkowskim, ukochani przez absolwentów emerytowani nauczyciele – Krystyna Kosiorek, Hanna Helcberger, Jadwiga Szabłowska, Jolanta Karczmarczyk, Alicja Pisowacka, Jerzy Penksa, Jadwiga Szumska, Zofia Łoniewska, Jadwiga Bednarczyk, Jadwiga Sadłowska, Barbara Porowska, Barbara Kaczmarczyk, Lidia Radomska, Maria  Żeglińska, Krystyna Jankowska, Marianna Brzózka, Jan Brzózka, emerytowani pracownicy administracji – Barbara Klepacka, Maria Błażyńska oraz emerytowani pracownicy obsługi - Janina Sarnecka, Genowefa Kuczyńska, Zofia Morawska, Alina Ciurzycka, Barbara Gąglewska, Krystyna Przyborowska. Dziękujemy!

… nasza Jubilatka, to szkoła, o której nie zapomina się nawet po latach, aż 203 absolwentów zaszczyciło nas swoją obecnością podczas obchodów Jubileuszu. Pani dyrektor doceniła zaangażowanie przybyłych, mówiła: „Dzisiejsza Wasza obecność – Drodzy Absolwenci jest potwierdzeniem szacunku dla naszej szkoły, jej nauczycieli. Przybyliście tu Państwo z różnych stron Polski, aby wrócić pamięcią do czasów młodości, do czasów pobytu w murach tej szkoły. (…) Wasza obecność na urodzinach szkoły i Zjeździe jest potwierdzeniem faktu, jak mocne są więzi powstałe w czasie nauki w tej szkole, za Waszą obecność dziękuję.”

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Doroty Sadowskiej i pana Krzysztofa Wiśniewskiego. Publiczność doświadczyła wielu wzruszeń, uczestnicząc w okolicznościowym widowisku – powróciły wspomnienia „Dni, które płynęły jak bajka o śpiącej królewnie/ Na którą wciąż się czeka, …”,powróciły „Wspomnienia - dalekie wspomnienia / Jak kartki zerwane/ Ze starych kalendarzy/ Pożółkłe odbitki/ W albumie sprzed lat(…)”.

Uroczystą galę zakończyły gromkie, długotrwałe oklaski uczestników uroczystości - stanowiły one cenną nagrodę dla wszystkich  -  za ich wysiłek, serce i zaangażowanie.

Wielu wzruszeń dostarczyły wszystkim uczestnikom Jubileuszu spotkania w klasach. Powitaniom, serdecznym uściskom, a nawet łzom nie było końca - magia szkoły sprawiła, że absolwenci na powrót mieli 16 – 18 lat. Szczególnym powodzeniem cieszyły się stare kroniki, dzięki którym byli wychowankowie mogli znowu wrócić do czasów szkolnych. Już podczas części oficjalnej stęsknieni za „Ekonomikiem” goście przekazywali sobie kroniki, czy fotografie ze szkolnych lat, szukając znajomych twarzy.

Ten piękny dzień zakończył bal absolwentów, który przeniósł wszystkich w najpiękniejsze czasy – w lata młodości. Był to „bal na sto par…”.

Te piękne chwile należą już do wspomnień, …ale przed nami kolejny Jubileusz – już za pięć lat. Zapraszamy!


    

Tekst: Anna Błażyńska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg
31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg
36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg
41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg
46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg
51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg
56.jpg 57.jpg 58.jpg 59.jpg 60.jpg
61.jpg 62.jpg 63.jpg 64.jpg 65.jpg
66.jpg 67.jpg 68.jpg 69.jpg 70.jpg
71.jpg 72.jpg 73.jpg 74.jpg 75.jpg
76.jpg 77.jpg 78.jpg 79.jpg 80.jpg
81.jpg 82.jpg 83.jpg 84.jpg 85.jpg
86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 90.jpg
91.jpg 92.jpg 93.jpg 94.jpg 95.jpg
96.jpg 97.jpg 98.jpg 99.jpg 100.jpg
101.jpg 102.jpg 103.jpg 104.jpg 105.jpg
106.jpg 107.jpg 108.jpg 109.jpg 110.jpg
111.jpg 112.jpg 113.jpg 114.jpg 115.jpg
116.jpg 117.jpg 118.jpg 119.jpg 120.jpg
121.jpg 122.jpg 123.jpg 124.jpg 125.jpg
126.jpg 127.jpg 128.jpg 129.jpg 130.jpg
Foto: Katarzyna Kłosińska
index