Uroczyste rozpoczęcie roku szkolego 2019-2020 

   

„Jesteśmy w drodze i nasza droga jest rozwojem i wysiłkiem.”
(W. Półtawska, Genealogia divina)Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty! 2 września zabrzmiał dla nas, stęskniony za szkolnym gwarem, dzwonek. Dźwięk dzwonka zaprosił całą społeczność „Ekonomika” na boisko szkolne. Tutaj po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał Starosta Powiatu Ostrowskiego – Pan Zbigniew Chrupek. Poinformował on zgromadzonych o zmianie na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół nr 2. Funkcję nowego Dyrektora Szkoły objął Pan Bogusław Konrad.
Pan Dyrektor w sposób szczególny przywitał, uczniów, Radę Pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi oraz zaproszonych gości: Starostę Powiatu Ostrowskiego – Pana Zbigniewa Chrupka, Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej - Pana Dariusza Kołodziejskiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Martę Głębocką. Następnie podziękował swojej poprzedniczce Pani Teresie Zienkiewicz i jej zastępcy Panu Sławomirowi Kucharczykowi za wszystko, co uczynili dla naszej szkoły, obiecując, że „Będziemy kontynuowali dotychczasowe dobre rozwiązania, które od wielu lat sprawdzały się w naszej szkole, a w zdiagnozowanych obszarach wymagających zmian wprowadzimy nowe”. Pan Dyrektor podkreślił także, że dołoży „wszelkich starań, by edukacja i wychowanie młodzieży, rozwój zawodowy nauczycieli przebiegały w sposób harmonijny, przyjazny i zgodny z najwyższymi standardami”.
Po przemówieniu przyszedł czas na powitanie Nowego Dyrektora w naszej społeczności. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz młodzieży wręczyli kwiaty i złożyli życzenia.

Panie Dyrektorze, wszystkiego najlepszego na nowym etapie Pana życia i życia szkoły!

…zaś wszystkim spragnionym nauki uczniom życzymy wielu sukcesów!

Tekst: Anna Błażyńska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
Foto: Robert Najmoła, Marcin Dąbrowski
index