Wystawa grzybów 2019 

    17 września uczniowie klasy II LOA pod opieką p. Agnieszki Dębek wzięli udział w wystawie grzybów organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Celem eventu było zapoznanie młodzieży z tematyką bezpiecznego grzybobrania. Na wystawie przedstawione były zarówno atrapy jak i świeżo zebrane grzyby jadalne, niejadalne oraz trujące, pogrupowane pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego, aby zwiedzający mogli łatwiej dostrzec cechy charakterystyczne dla danego gatunku grzyba. Wystawę wzbogaciły liczne plansze edukacyjne, na których przedstawine zostały różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami grzybów oraz zasady bezpiecznego grzybobrania. Ponadto organizatorzy wystawy informowali zwiedzających jak należy rozpoznawać, zbierać i przechowywać grzyby, aby uniknąć zatrucia. Każdy z odwiedzających otrzymał materiały informacyjne jak właściwie korzystać z lasów, bezpiecznego grzybobrania oraz ochrony przed kleszczami.

Tekst: Agnieszka Dębek

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
Foto: Agnieszka Dębek
index