Dzień Edukacji Narodowej 

   

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.”
B. Cage11 października 2019 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zacni goście: p. Małgorzata Mazurek – Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Jednostek Oświatowych, p. Krystyna Polakowska – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, p. Kazimierz Ducki – Wiceprezes Stowarzyszenia Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej, p. Marta Głębocka – Przewodnicząca Rady Rodziców, a także emerytowani pracownicy szkoły. Pan Dyrektor Bogusław Konrad wygłosił przemówienie, w którym złożył podziękowania wszystkim pracownikom szkoły za ich zaangażowanie i trud włożony w kształtowanie serc i umysłów młodzieży. Pan dyrektor poinformował również zebranych o przyznaniu Nagrody Zarządu Powiatu nauczycielom naszej szkoły: p. Katarzynie Buczyńskiej i p. Monice Krajewskiej. Słowa uznania i życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pracownikom szkoły złożyli również goście. Pani Marta Głębocka poinformowała, że z okazji święta Rada Rodziców ufundowała książki, które wzbogacą księgozbiór biblioteki szkolnej. Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Kacprzyk, która podziękowała nauczycielom za to, że dzięki nim uczniowie stają się „świadomymi rzeźbiarzami swego życia”. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Dyrekcji oraz słodkie upominki dla wszystkich pracowników szkoły i gości. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która niedawno objęła tę zaszczytną funkcję, podziękowała także dotychczasowej Radzie Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość wzbogacił montaż słowno – muzyczny przygotowany przez młodzież z klasy III TS oraz szkolny chór pod kierunkiem p. Moniki Krajewskiej, siostry Anety Wagner i p. Doroty Sadowskiej.

Tekst: Dorota Sadowska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
Foto: Marcin Dąbrowski
index