Dialog Pokoleń 

    11 października delegacja z naszej szkoły wzięła udział w konferencji naukowo-metodycznej „Gwary polskie na przełomie XX i XXI w. w badaniach dialektologicznych i w podstawie programowej” zorganizowanej w Warszawie w ramach projektu „Dialog pokoleń”. W Bibliotece Uniwersyteckiej młodzież mogła wysłuchać niezwykle ciekawych wykładów prof. dr hab. Barbary Falińskiej i dr Moniki Kresy oraz uczestniczyć w zabawach językowych prowadzonych przez Fundację Języka Polskiego. Dodatkowymi atrakcjami były spacer po Starym Mieście oraz warsztaty językowo-kulturowe, które zorganizowano na Zamku Królewskim.

Tekst: Urszula Jagielska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
Foto: Urszula Jagielska i Katarzyna Krajewska
index