Podziękowanie 

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podziękowało pani Annie Błażyńskiej i wolontariuszom SKW za pomoc okazaną w roku szkolnym 2018/2019 podopiecznym Centrum. W poprzednim roku szkolnym Szkolne Koło Wolontariatu prowadziło korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych, które potrzebowały wsparcia w nauce. Ponadto dzieci, które miały utrudniony kontakt ze światem zewnętrznym z powodu choroby otrzymały na święta ręcznie robione kartki z życzeniami od ANIOŁÓW.

Tekst: SKW

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
Foto: Marcin Dąbrowski
index