ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

                                                        w Ostrowi Mazowieckiej
W Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
jest realizowany
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
„Z nowym programem w przyszłość”
 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
WARTOŚĆ PROJEKTU -  741 979, 44 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU – lipiec 2014 r. – sierpień 2015 r.
 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

    Zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum Nr 2 im. Powstańców Styczniowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły. 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
 1. Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie przez dostosowanie do potrzeb rynku pracy zmodernizowanych programów i zapewnienie nowoczesnej bazy kształcenia
 2. Rozwój umiejętności budowania własnej drogi życiowej, zawodowej kompetencji społecznych uczniów przez wdrożenie systemu doradztwa zawodowego, realizację zajęć socjoterapeutycznych oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wspierania psychologicznego i doradztwa zawodowego.
 3. Modernizacja programów nauczania w zawodach technik informatyk, technik ekonomista, technik spedytor, technik obsługi turystycznej przez realizację kursów zawodowych i włączenie elementów kursowych do programów nauczania zawodów oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli.
 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych przez zajęcia dodatkowe i wyjazdy naukowe oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym.  

ZADANIA

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i języków obcych:
  - matematyka - 2 grupy po 9 uczniów, 2 godziny tygodniowo przez 28 tygodni,
  - język polski - 2 grupy po 9 uczniów, 2 godziny tygodniowo przez 28 tygodni,
  - język angielski - 1 grupa  9 uczniów, 2 godziny tygodniowo przez 28 tygodni,

  - język niemiecki -1 grupa  9 uczniów, 2 godziny tygodniowo przez 28 tygodni,

  - chemia - 1 grupa 9  uczniów, 2 godziny tygodniowo przez 28 tygodni,

  - fizyka - 1 grupa 9  uczniów, 2 godziny tygodniowo przez 28 tygodni,

  - biologia - 1 grupa 9  uczniów, 2 godziny tygodniowo przez 28 tygodni,

  - geografia - 1 grupa 9  uczniów, 2godz tygodniowo przez 28 tygodni.
 2. Doskonalenie umiejętności społecznych i budowania ścieżki kariery uczniów oraz doskonalenie umiejętności pedagogicznych nauczycieli.
  - szkolenie dla nauczycieli – „Praca z trudnym uczniem” - 1 grupa  10 nauczycieli – 16
  godzin.
  - szkolenie dla nauczycieli – „Praca z trudnym rodzicem” - 1 grupa  10 nauczycieli – 16
  godzin.
  - warsztaty – wdrożenie systemu doradztwa zawodowego w szkole dla uczniów - 5 grup po
  10 osób – 20 godzin. W zajęciach będą uczestniczyć także nauczyciele po 1 osobie w każdej grupie. Zajęcia prowadzone będą przez doradcę zawodowego.
  - warsztaty – wdrożenie systemu doradztwa zawodowego w szkole dla uczniów - 5 grup po
  10 osób – 20 godzin. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli.
 3. Modernizacja programu nauczania w zawodzie technik informatyk - kursy dla młodzieży:
  - „tworzenie i pozycjonowanie stron www” - 1 grupa 16 uczniów – 50 godzin,

  - „grafika komputerowa” - 1 grupa po 16 uczniów - 50 godzin,

  - „zaawansowany kurs tworzenia internetowych sieci lokalnych”  1 grupa  11 uczniów – 50 godzin
 4. Modernizacja programu nauczania w zawodzie technik ekonomista - kursy dla młodzieży:
  - „kadry i płace” - 1 grupa  16 uczniów i 1 nauczyciel,  – 50 godzin, kurs prowadzony przez eksperta,

  - „kadry i płace”  1 grupa  15 uczniów – 50 godzin, kurs prowadzony przez nauczyciela,

  - „elektroniczne zarządzanie dokumentacją” - 1 grupa 15 uczniów i 1 nauczyciel – 40 godzin, kurs prowadzony przez eksperta.
 5. Modernizacja programu nauczania w zawodzie technik spedytor - kursy dla młodzieży:
  - „optymalizacja tras i czasu w transporcie” - 1 grupa 16 uczniów i 1 nauczyciel 
  – 40 godzin,
  - „optymalizacja załadunków” - 1 grupa 13 uczniów i 1 nauczyciel, - 40 godzin
 6. Modernizacja programu nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej - kursy dla młodzieży:
  - „grafika komputerowa” - 1 grupa 9 uczniów i 1 nauczyciel – 50 godzin,

  - „profesjonalna sprzedaż reklam” - 1 grupa 9 uczniów i 1 nauczyciel – 32 godzin,
 7. Rozwijanie zainteresowań i potencjału twórczego uczniów zdolnych.
  - szkolenie dla nauczycieli „praca z trudnym uczniem” - 1 grupa 10 nauczycieli – 16 godzin,

  - szkolenie dla nauczycieli „praca z trudnym rodzicem” - 1 grupa 10 nauczycieli – 16 godzin,

  - zajęcia dodatkowe dla uczniów - 2 grupy po 10 uczniów – 40 godzin, 2 jednodniowe wyjazdy studyjne dla każdej grupy.  
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.