ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

      w Ostrowi MazowieckiejTechnik ekonomista

  

Gimnazjalisto! Jeśli masz analityczny umysł i nie jest Ci obce myślenie przyczynowo-skutkowe to powyższy kierunek jest w sam raz dla Ciebie.

  Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie uczniów
do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.

  W trakcie nauki uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

• mikro- i makroekonomii, prawa i działalności gospodarczej;
• zarządzania przedsiębiorstwem;
• prowadzenia pełnej księgowości;
• zakładania i zarządzania własną firmą;
• prac działu kadr i płac;
• sporządzania sprawozdań finansowych i przeprowadzania analiz finansowych;
• obsługi urządzeń biurowych;
• technologii informatycznych ekonomii;
• podstaw marketingu.

    W trakcie nauki w „Ekonomiku” umożliwimy Ci udział w spotkaniach z przedstawicielami tego zawodu oraz zdobywanie praktycznych umiejętności podczas praktyk zawodowych. W roku szkolnym 2018/2019 są one możliwe w ramach programu "Staż zagraniczny - profesjonalny start na rynku pracy", który został zrealizowany ze środków POWER na zasadach programu ERASMUS+.
    W ciągu trzytygodniowych praktyk uczniowie zapoznają się z procedurami zakładania i rejestrowania działalności gospodarczej w Niemczech, funkcjonowaniem firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, działalności marketingowej firmy w warunkach gospodarki rynkowej, prowadzenia działalności gospodarczej w firmie symulacyjnej, gdzie młodzież w sposób praktyczny może zastosować zdobytą wiedzę.  Poza zdobyciem doświadczenia zawodowego uczniowie poznają środowisko pracy w Niemczech, a także lokalną kulturę i zabytki. W weekendy i inne dni wolne od pracy zwiedzają Chemnitz, Lipsk i Drezno.

   Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, gdyż posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Ponadto na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.Pobierz podanie dla technika ekonomisty

   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.