ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

      w Ostrowi MazowieckiejKlasa humanistyczno - medialna

  

   Jesteś kreatywny, otwarty, ciekawy świata? Interesujesz się literaturą, historią, mediami lub językami obcymi? Lubisz słuchać i dyskutować?
   Profil humanistyczny jest w sam raz dla Ciebie! Ucząc się w tej klasie będziesz realizować następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, geografia

Program klasy humanistycznej umożliwi Ci wszechstronny rozwój, m.in. w zakresie kompetencji językowych i komunikacyjnych. Nauczysz się również współpracować w grupie, redagować recenzje i sprawozdania, przeprowadzać wywiady z ciekawymi ludźmi. Jako absolwent tej klasy zdobędziesz wykształcenie przydatne do działalności społecznej i medialnej. Będziesz również mieć okazję wziąć udział w polsko-izraelskim projekcie „Jesteśmy razem”, konkursach organizowanych w szkole, jak i poza nią, pogłębić wiedzę o literaturze, historii, teatrze czy filmie. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwoli Ci na dużą elastyczność przy wyborze kierunku studiów, a znajomość języka angielskiego na poziomie rozszerzonym otworzy Ci drogę do studiów nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

  Klasa ta przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach:
• filologia polska,
• filologia angielska,
• filologie obce,
• prawo,
• dziennikarstwo,
• kulturoznawstwo,
• nauki społeczne,
• pedagogika itpKlasa pedagogiczno - opiekuńcza z elementami ratownicwa

  

   Decydując się na naukę w klasie o profilu pedagogiczno-opiekuńczym z elementami ratownictwa masz okazję sprawdzić swoje predyspozycje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i chorymi. W trakcie nauki realizować będziesz następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, biologia, przedmiotem uzupełniającym będą elementy ratownictwa.


Dzięki temu będziesz mieć szansę na rozwinięcie swoich umiejętności interpersonalnych oraz zdobycie wiedzy o człowieku zarówno pod kątem humanistycznym, jak i biologicznym, np.o czynnikach wpływających na zachowanie ludzi, prawidłowościach rozwoju człowieka, roli zdrowia i higieny psychicznej czy zasadach dobrej komunikacji. Pozwoli Ci to przygotować się do podejmowania w przyszłości zawodów opartych na kontaktach interpersonalnych i świadczeniu pomocy, w tym m.in. pedagoga, wychowawcy, pracownika socjalnego, psychologa czy trenera umiejętności społecznych. Dodatkowym atutem są zajęcia z ratownictwa medycznego, dzięki którym zastosujesz teorię w praktyce.

  Klasa ta przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach:
• psychologia,
• pedagogika,
• asystent rodzinny,
• biologia,
• ratownictwo,
• pielęgniarstwo,
• dietetyka,
• rehabilitacja itpPobierz podanie do II Liceum Ogólnokształcącego

   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.