ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi Mazowieckiej

Witamy na naszej stronieKadra pedagogiczna
w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
w roku szkolnym 2016/2017.

 

L.p

Nazwisko i imię

Nauczane przedmioty

Funkcja

1.

Zienkiewicz Teresa

Fizyka

Dyrektor szkoły,
Nauczyciel dyplomowany.

2.

Kucharczyk Sławomir

Historia

Wicedyrektor szkoły,
Egzaminator OKE z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. 
Nauczyciel dyplomowany.

3.

Błażyńska Anna

Język polski,
Wiedza o kulturze

Wychowawca klasy III LOA. Nauczyciel mianowany.

4.

Błażyński Robert

Informatyczne przedmioty zawodowe

Wychowawca klasy II TI. Nauczyciel dyplomowany.

5.

Brzostek Katarzyna

Edukacja dla bezpieczeństwa, ekonomiczne przedmioty zawodowe, Geografia

Wychowawca klasy III TE.
Nauczyciel dyplomowany.

6.

Buczyńska Katarzyna

Matematyka

Egzaminator OKE z matematyki.
Wychowawca klasy III TS.
Nauczyciel dyplomowany.

7.

Cieśluk Sławomir

Wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy II W. Nauczyciel dyplomowany.

8.

Dąbrowska - Kacperczyk Jolanta

Ekonomiczne przedmioty zawodowe, Informatyka

Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: „technik ekonomista”.
Wychowawca klasy I TE.
Nauczyciel dyplomowany.

9.

Dębek Agnieszka

Biologia, Chemia, Przyroda, Bibliotekarz

Wychowawca klasy II LOC. 
Nauczyciel dyplomowany.

Egzaminator OKE z biologii.

10.

Fidura Mariola

Biologia, Chemia, Przyroda, Bibliotekarz

Egzaminator OKE z biologii.
Wychowawca klasy I LOA i I W. 
Nauczyciel dyplomowany.

11.

Grzeszczuk Małgorzata

Matematyka, Informatyka

Egzaminator OKE z matematyki. 
Nauczyciel dyplomowany.

12.

Kowalczuk Oksana

Język angielski

Egzaminator OKE z języka angielskiego. 
Nauczyciel dyplomowany.

13.

Kozon Monika

Religia

Nauczyciel mianowany.

14.

Krajewska Monika

Fizyka, spedycyjne przedmioty zawodowe

Wychowawca klasy IV TS.
Nauczyciel dyplomowany.

15.

Krasińska Izabela

Wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy III W.
Nauczyciel mianowany.

16.

Kucharczyk Monika

Język polski,
Wiedza o kulturze

Wychowawca klasy II LOA.
Egzaminator OKE z języka polskiego.
Nauczyciel dyplomowany.

17.

Kulesza Michał

Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie fizyczne, ekonomiczne przedmioty zawodowe

Egzaminator OKE z wiedzy o społeczeństwie.
Wychowawca klasy III LOB. Nauczyciel dyplomowany.

18.

Majewska Ewelina

Wychowanie do życia w rodzinie

Pedagog szkolny.
Koordynator ds. bezpieczeństwa.
Nauczyciel dyplomowany.

19.

Obuchowski Artur

Informatyczne przedmioty zawodowe

Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie„technik informatyk”, "technik teleinformatyk".
Wychowawca klasy III TI
Nauczyciel mianowany.

20.

Palma Jolanta

Język polski, Wiedza o kulturze, Elementy dziennikarstwa

Egzaminator OKE z języka polskiego.
Nauczyciel dyplomowany.

21.

Pieńkowska Ilona

Język angielski

Wychowawca klasy IV TOR.
Nauczyciel mianowany.

22.

Platonava Tatsiana

Język angielski

Egzaminator OKE z języka angielskiego. 
Nauczyciel mianowany.

23.

Podbielska Jadwiga

Wychowanie fizyczne

Nauczyciel dyplomowany.

24.

Radwańska Małgorzata

Geografia

Egzaminator OKE z geografii. 
Wychowawca klasy II LOB. 
Nauczyciel dyplomowany.

25.

Rojek - Grabowska Joanna

Język niemiecki,
Język angielski

Egzaminator OKE z języka niemieckiego.
Nauczyciel dyplomowany.

26.

Rozumek Anna

Matematyka

Egzaminator OKE z matematyki. Wychowawca klasy III LOC.
Nauczyciel dyplomowany.

27.

Rzuczkowska Ewa

Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie„technik ekonomista”.
Wychowawca klasy IV TE. 
Nauczyciel dyplomowany

28.

Sadowska Dorota

Język polski, Historia, Historia i społeczeństwo

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Nauczyciel dyplomowany.

29.

Sikora Małgorzata

Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie„technik ekonomista”.
Wychowawca klasy II TRS.
Nauczyciel dyplomowany.

30.

Szabłowska Eliza

Język niemiecki

Egzaminator OKE z języka niemieckiego.
Wychowawca klasy I TI.
Nauczyciel dyplomowany.

31.

Świderska Natalia

Bibliotekarz

Nauczyciel dyplomowany.

32.

Tyszka - Kosowska Marzena

Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie„technik ekonomista”.
Wychowawca klasy II TE.
Nauczyciel dyplomowany.

33.

Waniewska Agnieszka

Język niemiecki

Egzaminator OKE z języka niemieckiego. 
Wychowawca klasy I TOR.
Nauczyciel dyplomowany.

34.

Wagner Aneta

Religia

Nauczyciel mianowany

35.

Wiśniewski Krzysztof

Język polski,
Język angielski,
Wiedza o kulturze

Wychowawca klasy IV TI. Nauczyciel dyplomowany.

36.

ks. Żmijewski Marek

Religia

Nauczyciel stażysta.

37.

Deoniziak Wiesław

Wychowanie fizyczne

Nauczyciel mianowany.

38.

Najmoła Robert

Informatyczne przedmioty zawodowe.

Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie„technik informatyk”, "technik teleinformatyk".
Nauczyciel dyplomowany.

39.

Poliński Adam

Wychowanie fizyczne

Nauczyciel dyplomowany.

40.

Mrowiec Ewa

Historia

Nauczyciel dyplomowany.

41.

Przesmycki Adam

Język polski,
Wiedza o kulturze

Nauczyciel dyplomowany.

42.

Pych Mariola

Język polski,
Wiedza o kulturze

Nauczyciel dyplomowany.

43.

Tymiński Łukasz

Język angielski

Nauczyciel kontraktowy.

44.

Werner Izabela

Matematyka

Nauczyciel dyplomowany.

45.

Wiatr Bernadeta

Religia

 Nauczyciel dyplomowany.

 
             Webmaster: Artur Obuchowski                                                 Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.