ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

      w Ostrowi MazowieckiejKomunikat dla nauczycieli, uczniów i rodziców
dotyczący zdalnego nauczania

  

W celu aktywnego realizowania zdalnego nauczania uczniów w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej należy wejść w zakładkę:

    Plan lekcji ⇒ Materiały do lekcji zdalnych

W folderach dla poszczególnych klas nauczyciele na bieżąco udostępniają treści nauczania które są przedmiotem analizy dla uczniów.
Proszę o systematyczne śledzenie naszej strony internetowej w celu aktywnego realizowania zawartych tam treści ( zagadnień, zaleceń, ćwiczeń).

Jednocześnie przypominamy o obowiązku stosowania się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Wszelkiego rodzaju uwagi, spostrzeżenia, wnioski i sugestie związanych ze zdalnym nauczaniem prosimy zgłaszać do dyrektora szkoły pod nr tel. 604896029.


Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2
w Ostrowi Mazowieckiej   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.