ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

                                                        w Ostrowi Mazowieckiej


Klasa pedagogiczno - opiekuńcza

z elementami ratownictwa medycznego


   

    Decydując się na naukę w klasie o profilu pedagogiczno-opiekuńczym z elementami ratownictwa medycznego masz okazję sprawdzić swoje predyspozycje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i chorymi. W trakcie nauki do wyboru realizować będziesz następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski / chemia, biologia, język angielski, przedmiotem uzupełniającym będą elementy ratownictwa medycznego. 

    Dzięki temu będziesz mieć szansę na rozwinięcie swoich umiejętności interpersonalnych oraz zdobycie wiedzy o człowieku zarówno pod kątem humanistycznym, jak i biologicznym, np.o czynnikach wpływających na zachowanie ludzi, prawidłowościach rozwoju człowieka, roli zdrowia i higieny psychicznej czy zasadach dobrej komunikacji. Pozwoli Ci to przygotować się do podejmowania w przyszłości zawodów opartych na kontaktach interpersonalnych i świadczeniu pomocy, w tym m.in. pedagoga, wychowawcy, pracownika socjalnego, psychologa czy trenera umiejętności społecznych. Dodatkowym atutem są zajęcia z ratownictwa medycznego, dzięki którym zastosujesz teorię w praktyce. 

       Klasa ta przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach:

  • psychologia
  • pedagogika
  • asystent rodzinny
  • biologia medyczna
  • ratownictwo medyczne
  • pielęgniarstwo
  • dietetyka
  • rehabilitacja   

   
Pobierz podanie do II Liceum Ogólnokształcącego

   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.