ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi MazowieckiejW roku szkolnym 2020/2021
w Zespole Szkół nr 2
młodzież będzie mogła kształcić się
w następujących typach szkół:


   

Technikum nr 2, w ramach którego występują zawody:

- technik ekonomista 

- technik informatyk

- technik spedytor

- technik handlowiec z elementami e-sprzedaży

- technik rachunkowości

 
  
Pobierz podanie do Technikum nr 2

 

II Liceum Ogólnokształcące,

- klasa pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa medycznego / przyrodniczo-turystyczna
(w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, biologia / język polski, język angielski, geografia)

 
  Pobierz podanie do II Liceum Ogólnokształcącego

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

- klasa wielozawodowa

 
  Pobierz podanie do szkoły branżowej

   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.