ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi MazowieckiejW roku szkolnym 2016/2017
 w Zespole Szkół nr 2

młodzież będzie mogła kształcić się
w następujących typach szkół:

 
 

Technikum nr 2, w ramach którego występują zawody:

- technik ekonomista 

- technik informatyk

- technik spedytor

- technik organizacji reklamy                          

 
  
Pobierz podanie do Technikum nr 2

 

II Liceum Ogólnokształcące, w ramach którego występują klasy:

- Klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa
(w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski)
- Klasa społeczno-prawna
(w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski)
- Klasa przyrodniczo-turystyczna                    
(w zakresie rozszerzonym: geografia / chemia, biologia, język angielski)
- Klasa pedagogiczno-opiekuńcza
z elementami ratownictwa medycznego
                         
(w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski)
- Klasa menedżerska                                                              
(w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski)

 
  Pobierz podanie do II Liceum Ogólnokształcącego

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 

- klasa wielozawodowa

 
  Pobierz podanie do klasy wielozawodowej
   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.