Czwarte Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego

W dniu 17 listopada br., na Zamku Biskupów Płockich w Pułtusku odbyło się Czwarte Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego, pod Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Udział w konferencji wziął dyrektor szkoły p. Bogusław Konrad, pedagog szkolny p. Ewelina Majewska oraz nauczycielka historii p. Urszula Zadroga. Celem Forum jest przedstawienie dobrych praktyk innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zainspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań dydaktycznych i wychowawczych min. poprzez sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. Tekst: U. Zadroga