II Kongres Edukacji Klasycznej

W dniu 16 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się II Kongres Edukacji Klasycznej, którego organizatorami byli: Minister Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, oraz Akademia Zamojska. Naszą szkołę reprezentowały p. wicedyrektor Małgorzata Grzeszczuk oraz p. Justyna Sewastjanowicz – nauczycielka matematyki i informatyki. Wśród zaproszonych gości byli m. in. przedstawiciele środowisk naukowych, którzy zajmują się filozofią klasyczną. Prelegenci w swoich wystąpieniach mówili o znaczeniu edukacji klasycznej i jej reaktywacji. „Kryzys współczesnego człowieka polega na zagubieniu w świecie, który sam stworzył. (…) Edukacja klasyczna to edukacja humanistyczna, która formuje umysł, wolę i charakter. (…) Uczeń ma myśleć samodzielnie i poszukiwać prawdy.” – z wykładu prof. Włodzimierza Dłubacza, KUL.
Podsumowaniem II Kongresu Edukacji Klasycznej był panel dyskusyjny nt. Edukacja klasyczna wobec wyzwań współczesności. „Człowiek powinien dążyć do tego, co dobre, piękne i prawdziwe”.