Powiatowy Konkurs Historyczny „Powstanie Styczniowe na ziemii ostrowskiej”

13 stycznia odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny „Powstanie Styczniowe na ziemii ostrowskiej”. Celem konkursu było uświetnienie obchodów 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i upowszechnienie wiedzy o tym ważnym zrywie niepodległościowym.
I miejsce – Maria Leszczyńska – LO im. M. Kopernika
II miejsce – Maciej Rutkowski – LO im. M. Kopernika
III miejsce – Łukasz Pawlak – ZS nr 2
Wręczenie nagród przewidziane jest 23 stycznia w czasie obchodów Święta Patrona Szkoły.