Szkolny Plastyczny Konkurs z Języka Niemieckiego – wyniki

Z przyjemnością informujemy, że Szkolny Plastyczny Konkurs z Języka Niemieckiego został rozstrzygnięty. 

Celem podjętej inicjatywy była m.in.: popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej uczniów, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

Prace zostały ocenione według następujących kryteriów: 

– zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa; 

– pomysłowość i oryginalność formy, 

– estetyka wykonania.

Rolę przewodniczącej komisji konkursowej pełniła pani Małgorzata Grzeszczuk – wicedyrektor szkoły, członkami były nauczycielki języka niemieckiego – pani Agnieszka Waniewska i pani Jagoda Pecko oraz pani Klaudia Szymańska – nauczycielka plastyki. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, pomysłowe, zgodne z tematem konkursu oraz wykonane różnorodnymi technikami.

Dnia 12.01.2023 r. komisja spośród 47 prac konkursowych  wyłoniła zwycięzców:

I  miejsce –  Ołtarzewski Arkadiusz  I TI

II miejsce – Chodań Natalia I LO

III miejsce – Konferowicz Kamil I TI

Ilość prac i ich poziom zaskoczyły komisję konkursową, która nie miała łatwego zadania. W związku z tym przyznano wyróżnienia. Otrzymali je:

– Wyszomierska Paulina I TS

– Załęgowski Mariusz I TS

– Sadowska Katarzyna IV TEA

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.  Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach z języka niemieckiego. Laureaci otrzymali dyplomy i upominki na apelu podsumowującym I semestr.  Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu – za pomoc, życzliwość i ofiarność. Na głównym korytarzu szkoły miała miejsce wystawa prac biorących w konkursie. 

Zapraszamy do obejrzenia prac konkursowych.