Prorektor Politechniki Białostockiej z wizytą w ostrowskim Ekonomiku; technik programista (nowy zawód)

Zapraszamy do przeczytania artykułu:

ARTYKUŁ