Współpraca Ekonomika z Politechniką Białostocką

Politechnika Białostocka 28 lutego 2023 roku objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Umowę patronacką podpisała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

W ramach tej umowy zapraszamy uczniów szkoły na nasze wykłady, do naszych laboratoriów, do współpracy z samorządem studentów, przede wszystkim z kołami naukowymi –mówi Rektor Politechniki Białostockiej.

– Jestem przekonana, że t będzie wspaniały sposób na poznanie potencjału Politechniki Białostockiej i skorzystanie z niego jeszcze w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej. A poznanie zaowocuje podjęciem studiów w Politechnice Białostockiej.

Zespół Szkół nr 2, czyli popularny w Ostrowi Mazowieckiej „Ekonomik” rozumie potrzebę kształcenia młodzieży w zawodzie informatyka.

Dla „Ekonomika” to wyjątkowa chwila –mówi dr Bogusław Konrad, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.– Podpisana umowa to początek współpracy nie tylko przy klasach technik informatyk, ale także przy tworzeniu klas o profilu technik programista. Nasza młodzież bardzo dobrze przyjęła informację o współpracy z Politechniką Białostocką. Uczniowie bardzo się cieszą, że nauczyciele akademiccy będą przyjeżdżali do nas.

Politechnika Białostocka nie ograniczy się tylko do wspierania klas kształcących techników informatyków.

Nasi studenci będą mogli prowadzić zajęcia nie tylko w klasach o profilu informatycznym, ale i transportowym –mówi dr hab. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej. – Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 będą mogli brać u nas udział w zajęciach i laboratoriach z matematyki, fizyki, chemii czy logistyki. Zachęcamy uczniów z Ostrowi Mazowieckiej, by brali czynny udział w organizowanych przez nas konkursach. Ideą jest pokazanie młodzieży z województwa mazowieckiego, że Politechnika Białostocka oferuje wysoki poziom kształcenia i możliwość spełnienia wolnego czasu w ciekawy sposób.

Znaczenie podpisanej umowy docenia też Zbigniew Chrupek, Starosta Ostrowski

Wiążemy ogromne nadzieje ze współpracy z Politechniką Białostocką w całym Powiecie Ostrowskim– mówi Zbigniew Chrupek, Starosta Ostrowski.– Mamy Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, na dość wysokim poziomie, trzy szkoły techniczne i chcemy tę współprace rozwijać. Nie ukrywam, że komunikacja z Białymstokiem jest znacznie lepsza niż do Warszawy.

Przedmiotem umowy patronackiej jest podjęcie działań edukacyjnych oraz wsparcie naukowo-dydaktyczne nad klasami patronackimi kształcącymi w zawodzie technik.

Politechnika Białostocka zobowiązuje się do:

  • umożliwiania uczniom klas patronackich udziału w zajęciach prowadzonych przez studentów Politechniki;
  • umożliwienia uczniom klas patronackich udziału w wybranych zajęciach z przedmiotów fizyki, matematyki lub informatyki, co najmniej raz w miesiącu;
  • umożliwienia uczniom klas patronackich udziału w wykładach o charakterze popularno-naukowym według harmonogramu przygotowanego na dany rok szkoły;
  • zorganizowania na terenie Szkoły, w trakcie trwania roku szkolnego, dwóch wykładów prowadzonych przez pracowników akademickich Politechniki o tematyce wybranej przez Szkołę z oferty edukacyjnej przygotowanej przez Politechnikę;
  • udzielenia zgody na udział uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, również spoza klasy patronackiej w organizowanych konkursach i innych wydarzeń, w tym wydarzeniach o charakterze promocyjnym.