Spotkanie w Sieci Współpracy i Samodoskonalenia w Ekonomiku

Dnia 9 marca 2023r. w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie w Sieci Współpracy i Samodoskonalenia dla szkolnych specjalistów, bibliotekarzy, nauczycieli świetlicy, wychowawców, dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu ostrowskiego. Organizatorem wydarzenia był ZS nr 2 oraz Poradnia Psychologiczo – Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas spotkania dyrektor szkoły Pan Bogusław Konrad wraz z wicedyrektor Panią Małgorzatą Grzeszczuk dokonali prezentacji szkoły i przedstawili ofertę edukacyjną Zespołu Szkół nr 2 na rok szkolny 2023/2024.

Kolejnym punktem programu była lekcja otwarta z udziałem uczniów klasy IV TS, przeprowadzona przez pedagoga Panią Ewelinę Majewską i doradcę zawodowego Panią Małgorzatę Sikorę. Lekcja miała charakter interaktywny i była realizowana w ramach projektu Skills 4 Future – Akademia Umiejętności Przyszłości. Celem projektu było uświadomienie młodym ludziom aktualnych wyzwań rynku pracy oraz konieczności podejmowania działań rozwojowych tak, aby Ci młodzi ludzie mogli żyć i pracować w zgodzie z samym sobą.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pan Robert Krajewski złożył podziękowania na ręce dyrekcji ZS nr 2 i osób zaangażowanych w realizację projektu Skills 4 Future.

Na zakończenie spotkania głos zabrał pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pan Eugeniusz Nowicki, który nawiązał do projektu Skills 4 Future i zwrócił uwagę, na to jak ważne znaczenie dla przyszłości młodego pokolenia ma rozwój kompetencji miękkich. Powiedział też o zintegrowanym systemie kwalifikacji, narzędziach diagnostycznych oraz zintegrowanej strategii umiejętności OECD.

Wydarzenie to dało również przestrzeń wszystkim uczestnikom na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Tekst: E. Majewska