Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Ekonomiku

15 marca 2023 r. naszej szkole odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Starosty Ostrowskiego, Zbigniewa Chrupka, przy współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowi Mazowieckiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.

OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W turnieju łącznie wzięło udział 47 uczniów ze szkół z terenu powiatu. Eliminacje przeprowadzone były w trzech grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe (klasy I-IV oraz klasy V-VIII) i szkoły ponadpodstawowe. W każdej grupie uczestnicy musieli zmierzyć się z testem jednokrotnego wyboru. Następnie odbyły się zmagania ustne, gdzie trzeba było odpowiedzieć na wylosowane pytania, w skład których wchodziły także pytania o sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

W kategorii szkół ponadpodstawowych III miejsce zajął uczeń naszej szkoły  Mateusz Rostek.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!!!!