Spotkanie organizacyjne dotyczące wolontariatu bibliotecznego

28 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczącego wolontariatu bibliotecznego, w którym uczestniczyła s. Nikodema Czerniecka z uczennicą klasy I LO Mają Borowską. Tematem przewodnim było zachęcenie młodzieży do zaangażowania się  w realizację pomysłów i projektów, które inicjuje biblioteka. Okazało się, że tych inicjatywy jest sporo. Są one  bardzo ciekawe, ponieważ rozwijają działalność kulturalną związaną z pisarstwem, piosenką i wieloma innymi płaszczyznami. 

Uczniowie będą mieli szansę:
poznać pracę biblioteki „od kuchni”,
współorganizować imprezy kulturalne,
promować działalność biblioteki poprzez dystrybucję ulotek i plakatów,
pomagać w realizacji różnych projektów i programów biblioteki,
poznawać interesujących ludzi,
pomagać organizować autorskie imprezy dla dzieci, młodzieży, seniorów,
realizować swoje autorskie pomysły i marzenia,
uczyć się nowych umiejętności.