Finałowa Liga Debat Szkolnych 2022/2023 w Pułtusku

18 kwietnia br. na Zamku Biskupów Płockich w Pułtusku odbyła się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty trzecia, finałowa Liga Debat Szkolnych 2022/2023: Ty za, a ja przeciw. Ważymy słowa!
W wydarzeniu wzięły udział Pani Urszula Zadroga, pełniąc rolę Marszałka Debat oraz uczennica klasy 2TSH Emilia Dąbkowska pełniąc rolę sekretarza.