Technik Programista w ostrowskim „Ekonomiku”

W dniu 25 kwietnia br. w naszym „Ekonomiku” gościliśmy przedstawicieli Politechniki Białostockiej:

– dr inż. Tomasz Grześ (Wydział Informatyki) spotkał się z młodzieżą kształcącą się w zawodzie technik informatyk; temat wykładu – „Jak nas widzą komputery?”,

– dr Łukasz Nazarko (Wydział Inżynierii Zarządzania) skierował wykład „Ekonomia eksperymentalna” do uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor,

– przedstawiciel Samorządu Studentów przedstawił zalety studiowania na Politechnice Białostockiej.

Po wykładach odbyło się spotkanie z udziałem Pana Starosty Zbigniewa Chrupka. Była to doskonała okazja, by wymienić poglądy na temat zbliżającej się rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych oraz tegorocznych maturzystów. W dyskusji dużo czasu poświęcono nowo tworzonemu w „Ekonomiku” kierunkowi kształcenia TECHNIK PROGRAMISTA.

Spotkanie jest wypełnieniem treści porozumienia z dn. 28 lutego br. o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Zespołem Szkół Nr 2.

 

Źródło: Ekonomik