Zajęcia online nt. Systemy Informacji Geograficznej

19 maja 2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach online nt. Systemy Informacji Geograficznej – czym są  i jakie są ich zastosowania? .
Wykład dla naszej młodzieży poprowadziła Pani dr Paulina Pokojska z Uniwersytetu Warszawskiego.
Na wykładzie uczniowie dowiedzieli się, czym są Systemy Informacji Geograficznej (GIS), do czego służą i w jakich celach są wykorzystywane w badaniach geograficznych. Zapoznali się z pojęciem i podstawowymi modelami danych przestrzennych, wybranymi źródłami tych danych i przykładowymi analizami prowadzonymi z wykorzystaniem oprogramowania GIS.
Organizatorem i opiekunem młodzieży była Pani Małgorzata Radwańska