Program EuroApprentices

Paweł, uczeń klasy 4 TI, został wybrany do programu EuroApprentices i uczestniczył w zlocie nowych eurostażystów w Warszawie, który odbył się w dniach 31 maja – 2 czerwca. Eurstażyści, znani również jako EuroApprentices, to młodzi ludzie, którzy zdobywają doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w programach mobilności w ramach sieci Erasmus.

Podczas spotkania uczestnicy integrowali się poprzez różnorodne aktywności, zdobywali wiedzę na temat sieci Erasmus oraz analizowali swoje mocne i słabe strony. Dyskutowano również o metodach promowania sieci Erasmus oraz o tym, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności w tym zakresie. Przedstawiono także plany na przyszłość, w tym wyjazdy do Finlandii i Rumunii.

Paweł zyskał cenne doświadczenia i inspirację do dalszego działania w ramach programu EuroApprentices.