PIĄTE MIĘDZYNARODOWE FORUM NOWATORSTWA PEDAGOGICZNEG

Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej miał zaszczyt być współorganizatorem Piątego Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego. Forum odbyło się 26 czerwca w naszej szkole. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele z Litwy, Węgier, Niemiec, Hiszpanii, Włoch oraz Polski, których przywitał Pan Dyrektor Bogusław Konrad, otwierając uroczystość. Nauczyciele – innowatorzy podzielili się swoimi doświadczeniami służącymi m.in. wzmacnianiu dobrostanu nauczycieli i uczniów. Wśród prelegentów znaleźli się również nauczyciele z naszej szkoły – Pani Ewelina Majewska, Pani Urszula Zadroga, Pan Dominik Szuliński oraz Pan Krzysztof Wiśniewski. Brawo! Jesteśmy z Was dumni! Mieliśmy czym się pochwalić. Działania, o których mówili nasi nauczyciele są najlepszym dowodem na to, że w Ekonomiku wprowadzamy wiele nowatorskich rozwiązań w dziedzinie edukacji.
Po panelu dyskusyjnym wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach tematycznych: „Pozytywna edukacja w praktyce szkolnej”, „Jak zapanować nad stresem?” oraz „Przez sztukę do szczęścia”.
To był bardzo inspirujący czas. Dziękujemy za tak wiele twórczych pomysłów. Od września z pewnością będziemy wprowadzać je do codziennej pracy. Wierzymy mocno, że przybyli do nas goście zaczerpną również od nas.
Anna Błażyńska