Rada Rodziców

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 33 8923 0008 0027 3965 3000 0001