Praktyki zawodowe w Portugalii 2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dzień Erasmusa - podsumowanie praktyk zawodowych we Włoszech i w Niemczech

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczyli w  projekcie pt „Umiejętności zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w europejskim wymiarze” realizowanym w ramach programu Erasmus+. W ramach  projektu uczniowie w miesiącu maju 2022r. odbyli praktyki zagraniczne do Rimini  we Włoszech. W mobilności uczestniczyli uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk i technik spedytor.

Termin realizacji mobilności: 09.05.2022r. – 20.05.2022r.

W bieżącym roku szkolnym w Ekonomiku dobiegła końca realizacja dwóch projektów, w ramach których uczniowie Technikum nr 2 im. Powstanców Styczniowych  mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą. Jeden z projektów polegał na organizacji miesięcznych praktyk zawodowych w Chemnitz w Niemczech. 32 uczniów, kształcących się w zawodach: technik ekonomista oraz technik informatyk, realizowało program praktyk na zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez pracowników instytucji przyjmującej F.U+ Sachsen, uczestniczyli w wycieczkach kulturowych do Drezna, Lipska, Zwikau, zwiedzali fabryki samochodów marki BMW oraz Volkswagen.

Drugi projekt pt: Umiejętności zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w europejskim wymiarze został zrealizowany w bieżącym roku szkolnym w terminie od 09.05.2022r. do 20.05.2022r. Grupa 48 uczniów wraz z 6 opiekunami wyjechała na 2 tygodnie do Rimini we  Włoszech, gdzie mogła zrealizować swój staż w bardzo atrakcyjnej formie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników instytucji goszczącej Sistema Turismo, odbyli 10 godzinny kurs języka włoskiego i oczywiście korzystali z uroków tej malowniczej turystycznej miejscowości. Poznali również historię Rimini oraz San Marino podczas wycieczek kulturoznawczych z przewodnikiem.

Dnia 14 czerwca 2022r. w naszej szkole zostały  zorganizowane Dni Erasmusa. Uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista, technik informatyk oraz spedytor w krótkich wystąpieniach  przedstawili uczniom klas technikum programowo niższym efekty swego pobytu w dwóch krajach europejskich. Ukazali prezentacje oraz krótkie filmiki przygotowywane podczas pobytu na praktykach, promujące mobilności realizowane w ramach programu Erasmus+. Ekonomiści z klasy III TEA: Kinga Wróbel, Beata Piórkowska, Maciej Dąbrowski oraz Dominik Pawlak opowiedzieli o uwarunkowaniach prawnych prowadzenia firmy we Włoszech. Informatycy z klasy III TIA: Katarzyna Radecka oraz Igor Ziemczyk, zaprezentowali wizytówki interaktywne Rimini oraz wybrane zabytki i cechy architektury Miasta Rimini. Informatycy z klasy III TIB: Mateusz Janiak oraz Mateusz Nienałtowski omówili warunki odbywania praktyk we Włoszech, a absolwent technikum informatycznego przedstawił warunki odbywania praktyk w Niemczech. Spedytorzy z klasy III TS w osobach: Patrycja Malinowska, Paulina Glińska, Rafał Brzózka omówili specyfikę realizacji swych praktyk, które wyróżniały się tym, iż realizowane były w dwóch miejscowych firmach: Vulpinari oraz Solaris, podkreślili również istotne aspekty kultury włoskiej, tj.: rytm życia w mieście, zwyczaje kulinarne mieszkańców oraz typowe potrawy włoskie.

W drugiej części spotkania uczniowie zaprosili gości na poczęstunek. W menu znalazły się zarówno smaki włoskie jak i niemieckie: włoska pizza, desery takie jak: Matcha Tiramisu, deser z kremem limoncello z bezą włoską, pannacotta z truskawkami a także tort Tiramisu, Niemcy były „reprezentowane”: przez dwa typy tortów: Szwarcwaldzki oraz Czarny Las. Degustacja dopełniła prezentacje uczniowskie o treści istotne w realizacji projektów dotyczące aspektów kulturowych.  Tabliczki pamiątkowe z tortów wykorzystane zostaną do dekoracji tablic informacyjnych, które w kolejnych latach będą stanowić źródło informacji na temat pobytu uczniów na praktykach, a efekty ich pracy zostaną upowszechnione na szkolnej stronie internetowej.

Już po raz kolejny uczniowie Technikum nr 2 im. Powstańców Styczniowych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej biorą udział w realizacji projektu „Praktyki zawodowe szansą na europejskim rynku pracy” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Udział uczniów w tym przedsięwzięciu stał się możliwy dzięki zaangażowaniu szkoły w działania w zakresie podniesienia efektywności kształcenia zawodowego. Projekt napisany przez nauczycieli naszej szkoły został oceniony pozytywnie, co zapewniło naszym uczniom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych w Niemczech. Partner zagraniczny zapewnia uczestnikom pełne wyżywienie, zakwaterowanie, realizację programu praktyk na zajęciach prowadzonych w języku niemieckim, a ponadto wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Zaplanowanych jest również wiele wycieczek do firm, zakładów produkcyjnych oraz wyjazdów umożliwiających obcowanie z kulturą niemiecką.

Uczniowie klas trzecich Technikum nr 2 kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk oraz technik spedytor, będą uczestniczyć w praktykach zawodowych realizowanych w miejscowości Chemnitz. Termin realizacji tychże praktyk to odpowiednio:

Technik ekonomista: 25.11.2019-13.12.2019r
Technik informatyk: 24.02.2020 -20.03.2020r
Technik spedytor: 04.05.2020-29.05.2020r.

Rekrutacja uczniów na praktyki odbywa się zgodnie z zasadami Regulaminu rekrutacji dostępnego na stronie Ekonomika. Taka formuła realizacji praktyk zawodowych stanowi jednocześnie formę nagrody dla uczestników, gdyż jednymi z istotnych kryteriów rekrutacji były wyniki edukacyjne oraz frekwencja uczniów. Uczniowie, którzy zostali bądź zostaną wkrótce zakwalifikowani do udziału w praktykach odbywanych za granicą, musieli w ubiegłym roku szkolnym wykazać się bardzo solidną wiedzą oraz wysoką frekwencją.

PROJEKTY UCZNIOWSKIEGO PO PRAKTYKACH 

TECHNIKUM EKONOMICZNE

24 listopada 16-osobowa grupa uczniów EKONOMIKA z klasy III TE, kształcącej w kierunku technik ekonomista, wyruszyła do Niemiec w celu odbycia trzytygodniowej praktyki zawodowej w Chemnitz.

W pierwszej części pobytu oprócz zajęć uczniowie zwiedzili miasta Chemnitz i Drezno, byli w Muzeum Historii Naturalnej, w Parlamencie Saksońskim oraz w Szklanej Manufakturze Volkswagena, która jest Centrum Mobilności Jutra.

W kolejnych dniach praktyki uczniowie kontynuowali pracę w firmie symulacyjnej. Ustalali rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych, planowali wielkość produkcji oraz zatrudnienia. Poznali system podatkowy i system ubezpieczeń społecznych w Niemczech, wypełniali umowy o pracę i naliczali wynagrodzenia pracowników.

7 grudnia udali się pociągiem na wycieczkę do Lipska. Podziwiali budynek dworca kolejowego w Lipsku – Hauptbanhof, który jest uznawany za największą tego typu budowlę w Europie. Na dworcu pociągi mogą zatrzymywać się na 26 peronach. Poza tym w Lipsku zwiedzili starówkę oraz kościoły św. Tomasza i św. Mikołaja. Mogli również poczuć atmosferę zbliżających się świąt, odwiedzając Jarmark Bożonarodzeniowy.

W kolejnych dniach praktyki uczniowie rozliczali różnice inwentaryzacyjne, zapoznali się z formami rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Uczestniczyli w seminarium prowadzonym przez pracownika Banku Federalnego na temat obiegu pieniądza w gospodarce, fałszywych pieniędzy i zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwem.

W przedostatnim dniu praktyk uczniowie dokonali zamknięcia ksiąg rachunkowych i ustalili wynik finansowy po 8 latach prowadzenia firmy w zmieniających się warunkach rynkowych. Dokonano analizy porównawczej czterech firm i wyłoniono zwycięzcę – firmę, która osiągnęła największy zysk.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzili archiwum państwowe w Chemnitz, w którym przechowywane są wieczyście dokumenty w postaci akt sądowych, fotografii, plakatów, filmów, dokumenty poświadczające powstanie podmiotów gospodarczych. Zwiedzili także Saksońskie Muzeum Przemysłu w Chemnitz, które mieści się w budynkach dawnej odlewni Hermann i Alfred Escher AG, produkującej wówczas odlewy do maszyn w kraju i za granicą.

Uczniowie odwiedzili Jarmark Bożonarodzeniowy w Chemnitz. Mogli skosztować różnego rodzaju świątecznych pyszności, ale także zaopatrzyć się w prezenty dla bliskich w postaci tradycyjnych rudawskich wyrobów sztuki ludowej, słynnych łukowych świeczników – Schwibbögen, świątecznych piramid, dziadków do orzechów, górników i aniołków.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Szesnastu uczniów klasy trzeciej kształcących się w zawodzie technik informatyk w ostrowskim Ekonomiku, 23 lutego wyruszyło wraz opiekunami do Niemiec, aby odbyć praktyki zawodowe. Była to już kolejna grupa uczniów po ekonomistach, która w mieście Chemnitz w ciągu czterech tygodni zrealizuje program swych praktyk.

Staż rozpoczął się 24 lutego 2020 r. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzili Chemnitz. Przewodnik wycieczki zapoznał ich z miejską infrastrukturą, przedstawił pokrótce historię miasta, wskazał najważniejsze obiekty architektury związane z historycznym rozwojem miasta. Uczniowie obejrzeli skamieliny potężnych pni drzew, których pochodzenie wiąże się z faktem wybuchu wulkanu, istniejącego w pobliżu miasta w prehistorycznych czasach. Mieli również okazje obejrzenia pozostałości muru dzielącego przestrzeń miejską na dwie części, pochodzącego z czasów średniowiecza. Obejrzeli również fragment fauny Antarktydy w centrum miasta, a mianowicie rzeźbę stada pingwinów cesarskich. Wykonał ją niemiecki artysta, aby podkreślić fakt, iż kształt granic miasta Chemnitz przypomina kształt Antarktydy.

Uczniowie poznali również najpopularniejsze wśród mieszkańców miejsca spędzania wolnego czasu, takie jak opera oraz plac przed jej budynkiem, na którym w okresie letnim funkcjonuje kino pod gołym niebem. Wycieczka ta był jednocześnie rozgrzewką językową przed kolejnymi dniami praktyk, gdyż zarówno przewodnik grupy, jak i nauczyciele na zajęciach, posługują się wyłącznie językiem obcym. Uczniowie muszą zatem sprostać wyzwaniu konieczności komunikacji w języku niemieckim, zarówno w zakresie słownictwa branżowego, jak i w sytuacjach codziennego funkcjonowania, takich jak zakupy czy załatwianie różnorodnych spraw w akademiku.

W ramach praktyk uczniowie uczestniczyli w wycieczkach kulturowych. Dnia 29 lutego, zwiedzili miasto Lipsk. Podróż odbyli pociągiem, mogli zatem obserwować ukształtowanie terenu w tej części Niemiec (raczej pagórkowate), widoki wiatraków produkujących zieloną energię oraz zabudowę małych miasteczek, mijanych w drodze do Lipska. Po przyjeździe do miasta uczniowie zwiedzili dworzec – jeden z największych w Europie. Ich uwagę zwrócił fakt, iż transport publiczny w niemieckich miastach cieszy się bardzo dużą popularnością oraz że jest tam mnóstwo drzew, co zapewnia czyste powietrze, bardzo usprawnia szybkie przemieszczanie się oraz czyni miasta wolnymi od korków ulicznych. Przewodnik zapoznał uczestników wycieczki z historią miasta, otrzymali oni mapki, aby poznać jego topografię i ułatwić wędrówkę po najciekawszych miejscach. Do takich należy zaliczyć obiekty architektury sakralnej (Kościół Św. Tomasza oraz Kościół Św. Mikołaja) oraz świeckiej (Ratusz, Uniwersytet). Uczniowie zobaczyli również pomniki słynnych artystów –kompozytora, pisarza oraz filozofa- których życie i twórczość związane były z miastem, odpowiednio: Jana Sebastiana Bacha, Johanna Wolfganga Goethego oraz Gottfrieda Wilhelma Leibnitza. Poznali również miejsca, w których twórcy ci lubili przebywać oraz spędzać wolny czas.

Kolejna wycieczka odbyła się 5 marca 2020 r., tym razem miejscem destynacji było Drezno. Najważniejszym celem wycieczki było zwiedzanie fabryki samochodów elektrycznych marki Volkswagen. Uczniowie zostali zapoznani przez przewodnika z historią fabryki, zasadami jej funkcjonowania, polityką zarządzania zasobami ludzkimi, priorytetami rozwoju koncernu oraz wybranymi innowacjami technologicznymi stosowanymi w procesie produkcji samochodów. Uczniowie mieli okazję z bliska obserwować linę produkcyjną, czynności wykonywane przez pracowników na poszczególnych stanowiskach, etapy montażu części samochodowych wykonywane przez roboty oraz najważniejszy w procesie produkcji samochodu etap zwany marriage, czyli połączenie nadwozia z podwoziem samochodu. Ponadto każdy z uczestników wycieczki mógł wsiąść do pokazowego samochodu i doświadczyć osobiście finezji i dokładności w wykonaniu wewnętrznych detali, takich jak kierownica, deska rozdzielcza, tapicerka czy fotele.

Po wizycie w fabryce uczestnicy wycieczki zwiedzili centrum Drezna, zjedli posiłek oraz odbyli długi spacer po mieście. Podczas drogi powrotnej pociągiem do Chemnitz wyrażali bardzo pochlebne opinie o Dreźnie, obiecując sobie, iż na pewno tu wrócą, w charakterze turysty, a być może wykwalifikowanego pracownika. Życzymy zatem serdecznie spełnienia marzeń i planów. 

Staż zagraniczny 2016/2017