Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

12 maja w naszej szkole odbyły się Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Na zaproszenie Starosty Ostrowskiego Pana Zbigniewa Chrupka przybyli zaproszeni goście, pielęgniarki, położne, pielęgniarz z ostrowskiego szpitala oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących podstawową opiekę zdrowotną z terenu powiatu ostrowskiego.

Uroczystość była doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia i docenienia zawodu pielęgniarki i położnej. We wszystkich przemówieniach nie zabrakło ciepłych słów uznania dla ciężkiej pracy wszystkich pielęgniarek i położnych z terenu powiatu. Dziękowano za codzienny trud w opiece nad chorymi, wyrozumiałość i poświęcenie. 

Młodzież z naszej szkoły: Klaudia Duda, Izabela Malka, Krystian Krasiński i Krystian Barszcz przygotowała część artystyczną, na którą złożyły się piosenki znanych i lubianych wykonawców takich jak Seweryn Krajewski, Marek Grechuta czy Anna Jantar. Były one wyrazem uznania za profesjonalizm i zaangażowanie dla wykonujących ten wyjątkowy               i szlachetny zawód. Przepięknie wykonane utwory publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Pan Starosta Zbigniew Chrupek i dyrektor szpitala Pan Artur Wnuk wręczyli symboliczne upominki.