V Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Ekonomicznych

Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść

Nauczmy się je cenić

 

     Stałym aspektem życia szkoły jest pamięć o absolwentach, o tych wszystkich ludziach, którzy stanowią kolejne ogniwa jej historii. Powyższe słowa stanowią hasło przewodnie uroczystości, które odbyły się w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.

    Obchody V Zjazdu Absolwentów, które miały miejsce 29.V.2010r., były kontynuacją uroczystości Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół nr 2. Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele instytucji samorządowych i kulturalnych: Pani Danuta Janusz- Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, Pan Józef Polak – Wicestarosta Ostrowski, Przedstawiciele Kierownictwa Starostwa Powiatowego oraz Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego, Dyrektorzy oraz Wicedyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski: Bursy Szkolnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wśród gości nie zabrakło emerytowanych oraz czynnych zawodowo nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Uroczystości te były okazją do szczególnego sentymentalnego powrotu do lat minionych dla absolwentów.

    Najważniejszymi punktami programu Zjazdu były: przemarsz absolwentów do Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na uroczystą mszę, którą celebrował Ksiądz Dziekan Edmund Chmielewski – w przygotowaniu i wykonaniu Liturgii wzięli udział nauczyciele i uczniowie szkoły; złożenie kwiatów pod obeliskiem na Placu Wolności; przemarsz na cmentarz w celu złożenia kwiatów na grobach nauczycieli i wychowawców; część oficjalna Zjazdu - prowadzona przez Panią Dyrektor Teresę Zienkiewicz oraz Przewodniczącą Koła Absolwentów panią Marię Wolff - zakończona programem artystycznym pod hasłem: W ogrodzie wspomnień; spotkania w grupach rocznikowych.

    Punktem kulminacyjnym programu był Bal Absolwentów, który odbył się w sali gimnastycznej Naszej Szkoły.

    Atmosferę szczególnych więzi międzyludzkich i związku emocjonalnego absolwentów ze szkołą można było najlepiej dostrzec podczas montażu słowno-muzycznego oraz balu. Ideą przewodnią scenariusza było przywołanie ważniejszych uniwersalnych szkolnych przeżyć, takich jak: pierwsza miłość, pierwsze wagary, pierwszy bal, przyjaźnie na całe życie i pożegnania oraz podkreślenie, że szkoła to jedna z ważniejszych płaszczyzn naszego zakorzenienia, jedno z miejsc, od którego oderwać się całkowicie nie sposób, nawet po upływie wielu lat. Wspólne przebywanie, rozmowy, taniec i śpiewy to niezbity dowód, iż cel Zjazdu został osiągnięty.

    W tym szczególnym dniu warto było cofnąć się do przeszłości, odnowić i utrwalić stare przyjaźnie.

 

Tekst: Jolanta Palma
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg
31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg
36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg
41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg
46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg
51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg
56.jpg 57.jpg 58.jpg 59.jpg 60.jpg
61.jpg 62.jpg 63.jpg 64.jpg 65.jpg
66.jpg 67.jpg 68.jpg 69.jpg 70.jpg
71.jpg 72.jpg 73.jpg 74.jpg 75.jpg
76.jpg 77.jpg 78.jpg 79.jpg 80.jpg
81.jpg 82.jpg 83.jpg 84.jpg 85.jpg
86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 90.jpg
91.jpg 92.jpg 93.jpg 94.jpg 95.jpg
96.jpg 97.jpg 98.jpg 99.jpg 100.jpg
101.jpg 102.jpg 103.jpg 104.jpg 105.jpg
106.jpg 107.jpg 108.jpg 109.jpg 110.jpg
111.jpg 112.jpg 113.jpg 114.jpg 115.jpg
116.jpg 117.jpg 118.jpg 119.jpg 120.jpg
121.jpg 122.jpg 123.jpg 124.jpg 125.jpg
126.jpg 127.jpg 128.jpg 129.jpg 130.jpg
131.jpg 132.jpg 133.jpg 134.jpg 135.jpg
136.jpg 137.jpg 138.jpg 139.jpg 140.jpg
141.jpg 142.jpg 143.jpg 144.jpg 145.jpg
146.jpg 147.jpg 148.jpg 149.jpg 150.jpg
Foto: ???

index