Staż zagraniczny - profesjonalny start na rynku pracy.

Uczniowie klasy III Technikum nr 2 im. Powstańców Styczniowych w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej kształcący się w zawodzie technik informatyk odbywali szkolenie zawodowe w ramach projektu “Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowane w oparciu o założenia programu Erasmus +. Staż odbył się w dniach od 07.11.2016 do 02.12.2016 w Chemnitz - mieście położonym w Saksonii, w Niemczech. Zajęcia zrealizowane w Niemczech przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów, rozwinęły ich umiejętności i kompetencje, takie jak: -praktyczne doskonalenie branżowego języka angielskiego i niemieckiego -przestrzeganie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska -organizacja pracy na stanowsiku komputerowym -testowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie -obsługa lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami -organizowanie pracy projektantów i programistów na stanowiskach komputerowych Program uwzględniał także zajęcia rekreacyjne, poznawanie kultury naszych zachodnich sąsiadów oraz zwiedzanie pięknych miast Saksonii. Uczniowie zwiedzili Chemnitz, w którym mieszkali i uczyli się. Podziwiali też niesamowity Lipsk, Lichtensteinie, a także stolicę kraju związkowego Saksonii, czyli Drezno, które pod względem architektonicznym podobało im się najbardziej! Byli również w małym miasteczku Zwickau, w którym zapoznali się z historią motoryzacji, a w szczególnościa tą związaną z marką “Audi”. Podczas nauki i praktyk demontowali komputery osobite. Zapoznawali się z rolą i specyfikacją sprzętu serwerowego. Uczyli się obsługi systemów operacyjnych i instalowali je. Poznali różnice między serwerem, a jego klientami oraz instalowali oprogramowanie serwerowe. Zapoznali się z podstawami sieci komputerowych oraz ich topologiami. Obsługiwali urządzenia sieciowe oraz tworzyli okablowanie, które podłączali do krosowych skrzynek. Projektowali struktury fizyczne okablowania, zarys i jego szkic oraz przedstawiali oferty na ich podstawie.. Prezentowali przygotowane projekty w języku obcym. Tworzyli stronę internetową w językach - HTML5, CSS3, JavaScript, PHP. Strona posiadała bazę danych, aby ją przygotować, uczniowie musieli zapoznać się z programem XAMPP i PHP MyAdmin. Na koniec stażu uczniowie otrzymali certyfikaty.

Uczniowie klasy IV TI