ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

                                                        w Ostrowi Mazowieckiej


Klasa społeczno prawna


    Zapraszamy Cię do klasy społeczno-prawnej, w której do wyboru realizowane są na poziomie rozszerzonym następujące przedmioty: wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski / wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski a przedmiotem uzupełniającym są elementy prawa. Nauka w tej klasie pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania prawa w społeczeństwie oraz polityki społecznej państwa.

   Zajęcia teoretyczne uzupełniane są o różne formy praktycznego doskonalenia np.: spotkania z przedstawicielami instytucji państwowych czy poprzez udział w życiu społecznym państwa. Program klasy przygotuje Cię do świadomego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym kraju. Dzięki znajomości swoich praw i obowiązków jako obywatela zrozumiesz, że jesteś współodpowiedzialny za rozwój zarówno swojego regionu, jak i państwa. W tym celu podejmowane są następujące działania tj.: udział w projekcie „Młodzi głosują” oraz możliwość sprawdzenia wiedzy w konkursach np.: o Unii Europejskiej, gdzie nagrodą był wyjazd do Brukseli. Ponadto oferujemy Ci możliwość udziału w  wielu konferencjach, dzięki którym będziesz potrafił funkcjonować w obecnym życiu politycznym i społecznym.

    Gimnazjalisto, ucząc się w tej klasie będziesz miał możliwość wyboru dalszych kierunków kształcenia z dużego wachlarza ofert wyższych uczelni. Jako absolwent tego kierunku dalszą karierę edukacyjną będziesz mógł kontynuować na kierunkach:
 


• prawo
• socjologia
• europeistyka
• stosunki międzynarodowe
• resocjalizacja
• ekonomia itp.Pobierz podanie do II Liceum Ogólnokształcącego
  
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.