ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi MazowieckiejW roku szkolnym 2017/2018
 w Zespole Szkół nr 2

młodzież będzie mogła kształcić się
w następujących typach szkół:

 
 

Technikum nr 2, w ramach którego występują zawody:

- technik ekonomista 

- technik informatyk

- technik spedytor

- technik organizacji reklamy                          

 
  
Pobierz podanie do Technikum nr 2

 

II Liceum Ogólnokształcące, w ramach którego występują klasy:

- klasa humanistyczno-medialna z elementami dziennikarstwa
(w zakresie rozszerzonym do wyboru: język polski, historia, język angielski / język polski, wiedza o spłeczeństwie, język angielski)
- klasa społeczno-prawna
(w zakresie rozszerzonym do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski / wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski)
- klasa przyrodniczo-turystyczna / menadżerska                   
(w zakresie rozszerzonym do wyboru: geografia, biologia, język angielski / fizyka, biologia, język angielski)
- klasa pedagogiczno-opiekuńcza
  z elementami ratownictwa medycznego
                        
(w zakresie rozszerzonym do wyboru: język polski, biologia, język angielski / chemia, biologia, język angielski)

 
  Pobierz podanie do II Liceum Ogólnokształcącego

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

- klasa wielozawodowa

 
  Pobierz podanie do szkoły branżowej
   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.