Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

Kolejna Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy jest już historią.
Nasi Maturzyści, którzy podjęli decyzję o wyjeździe, wrócili bardzo zadowoleni i naładowani Bożą energią i pewnością, że Bóg i oni sami zrobią wszystko, aby zdać pomyślnie egzamin dojrzałości.
Będąc w Bazylice jasnogórskiej słuchaliśmy katechezy, a raczej świadectw ks. Andrzeja Surdykowskiego, Iwony Pietrala, która dobrze wie, gdzie prowadzą własne ścieżki życia, a jak zmienić się można, gdy Bóg będzie miał w nim pierwsze miejsce. Wzięliśmy udział w Drodze krzyżowej, w nabożeństwie, które przygotowało nas do spowiedzi oraz w Eucharystii, na której uczniowie klasy 4LOA śpiewali podczas liturgii.
Naszą pielgrzymkę zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i wróciliśmy późno w nocy do swoich domów.
Czy warto było? Odpowiedź jest prosta: TAK!
Dziękujemy za obecność Pani Wicedyrektor Małgorzacie Grzeszczuk, Urszuli Zadroga, ks. Adamowi i s. Nikodemie