Prelekcje o tradycjach świąt wielkanocnych w państwach niemieckiego obszaru językowego

W dniu 16 marca 2023 r. uczniowie klasy I TI i I TS mieli okazję wysłuchać dwóch prelekcji o tradycjach świąt wielkanocnych w państwach niemieckiego obszaru językowego przygotowanych przez Bibliotekę Austriacką w Opolu. Już po raz kolejny nasza szkoła skorzystała z nieodpłatnej oferty dydaktycznej tej instytucji.

Na wykładach: „Wielkanoc – zwyczaje w krajach niemieckojęzycznych” (Ostern – Bräuche in den deutschsprachigen Ländern) oraz „Fastenzeit” czyli Wielki Post. O zwyczajach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii” uczniowie dowiedzieli się jakie są typowe zwyczaje i obrzędy wielkopostne oraz wielkanocne w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. Następnie mogli sprawdzić swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie kart pracy, które również zostały przygotowane przez Bibliotekę Austriacką. Zawierały one nie tylko ćwiczenia dotyczące poznanych obrzędów wielkanocnych, ale także słownictwa tematycznego.

Celem podjętej inicjatywy było:

  rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim;

– pogłębianie wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się językiem niemieckim;

– rozwijanie wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowanie postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur;

– poznanie słownictwa dotyczącego świąt wielkanocnych;

– rozwijanie umiejętności pisania życzeń w języku niemieckim.

Organizatorem spotkania była pani dr Jagoda Pecko. W zajęciach wziął również udział pan dyrektor dr Bogusław Konrad. 

Podjęta inicjatywa przyczyniła się do poszerzenia wiedzy i rozwoju słownictwa oraz treningu  sprawności czytania i pisania. Zastosowane materiały autentyczne zawierały interesujące treści o krajach, o których jest mowa na lekcjach. Materiały te doskonale przygotowują uczniów do sprostania wyzwaniom, jakie wiążą się z wizytą w obcym kraju, dlatego warto wprowadzać elementy realioznawcze na lekcjach języka niemieckiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.