Pielgrzymka do Wąsewa

8.09.2021 spora część naszej społeczności uczniowskiej wraz z s. Nikodemą, Anną Błażyńską i Katarzyną Buczyńską wzięliśmy udział w pieszej pielgrzymce do Wąsewa. W pięknym słońcu szliśmy, śpiewaliśmy i modliliśmy się w różnych intencjach, pamiętając też o wszystkich, którzy tego dnia pracowali i uczyli się w szkole. Nasi Pielgrzymi brali też czynny udział w śpiewie i modlitwie. To był bardzo dobry czas, który każdy miał okazję przeżyć na tyle, na ile potrafił. Wierzę, że Bóg pukając do naszych serc, świadomości został zaproszony do codzienności Pielgrzymów. Do zobaczenia na szlaku za rok!

s. Nikodema Czerniecka