VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego

7 września w Gdańsku odbył się VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego – było to wydarzenie towarzyszące zawodom EuroSkills 2023 (EuroSkills to największy w Europie konkurs edukacyjny związany z kształceniem zawodowym
i doskonaleniem umiejętności).
Motto tegorocznej edycji kongresu – „Skills Are the Future” – podkreślało synergię pomiędzy programem Erasmus+ a standardami edukacyjnymi WorldSkills.

W spotkaniu wzięło udział wielu ekspertów szczebla krajowego i międzynarodowego, a także nauczyciele i edukatorzy. 

Wśród zaproszonych gości biorących udział w debatach byli m.in.:

 • dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE);
 • Komisarz Nicolas Schmit, Komisja Europejska ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych;
 • Ms Teija Ripattila, Prezes Zarządu WorldSkills Europe;
 • Carole Grandjean, Minister ds. Szkolnictwa Zawodowego (Francja);
 • Birgit Arens, Ekspert ds. Projektów Europejskiego Centrum Doskonałości Zawodowej EULEP;
 • Emilio Cabanes Miró, Dyrektor Projektów ICT i Gospodarki Cyfrowej oraz Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Referencyjnego (CRN) VET w E-commerce i Marketingu Cyfrowym EFS – EOI Business School;
 • Manuela Geleng, Dyrektor Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego, (Komisja Europejska);
 • prof. dr hab. Piotr Moncarz, Stanford University;
 • prof. Krzysztof Zanussi, Reżyser, Producent, Scenarzysta, Wykładowca, Członek Rady Programowej VI Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego;
 • Vladyslav Yatsuk, Wiceminister Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy; 
 • Anna Radecka, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wydarzeniu tym uczestniczyli również nauczyciele z naszej szkoły – Pani Jolanta Kacperczyk oraz Pani Małgorzata Sikora.

  Podczas paneli i dyskusji kongresowych poruszane były tematy odnoszące się do globalnych trendów w edukacji. Uczestnicy kongresu mogli wysłuchać m.in. debaty –  „Synergia między politykami i finansowaniem UE a WorldSkills/EuroSkills w celu podniesienia atrakcyjności edukacji, kształcenia zawodowego oraz wsparcia reform”, czy konferencji: „Kompetencje cyfrowe podstawą przyszłej, nowej gospodarki”,  „Uniwersytety Europejskie i Europejskie Centra Doskonałości Zawodowej”,  „Europejskie i globalne trendy w transformacji edukacji klimatycznej i rozwój zielonych kompetencji dla sprawiedliwej transformacji na rynku pracy”. 

  Kongres, dla osób biorących w nim udział, był szansą na rozwijanie umiejętności związanych kształceniem zawodowym. 

Małgorzata Sikora
Anna Błażyńska

 

ZDJĘCIE 1 

ZDJĘCIE 2 

ZDJĘCIE 3 

ZDJĘCIE 4 

ZDJĘCIE 5 

ZDJĘCIE 6

ZDJĘCIE 7

ZDJĘCIE 8